Om vår verksamhet

omoss

Ecwind, Energy Converting Wind Sweden AB, är ett svenskt företag med säte i Olofström. Vi utvecklar, marknadsför och säljer egentillverkade vindkraftverk. Har du vinden har vi gårdsverket!

Vision

Inom några år är vi en av världens ledande tillverkare av vindkraftverk i storleken 40 – 100 kW.

Utveckling

Inom vindkraftsindustrin går utvecklingen fort och vårt samarbete med företag som har spetskompetens inom sina respektive områden och universitet, högskolor och andra institut samt internationellt erkända certifieringsorgan har gett ett vindkraftverk som håller vad det lovar.

Kvalitetsäkring

Vi följer alla tillämpliga standarder och lagkrav och motsvarar självklart de höga förväntningar som ställs på ett modernt vindkraftverk. Med vår kunskap och erfarenhet av volymproduktion från bilindustrin kan vi garantera ett verk utfört enligt de senaste kraven och direktiven inom kvalitetssäkring. Hållfasthets/FEM-beräkningar finns på samtliga vitala delar av konstruktionen.

Lokala leverantörer

Vi har valt lokala leverantörer som är certifierade och välkända. För specialkomponenter har vi valt leverantörer som har den kompetens vi eftersträvar.

Lokalt ägande

Vi har lyckats behålla ägandet lokalt vilket säkrar uthållighet och en omtanke om bolaget och bygden. Våra ägare har lång erfarenhet av industriellt nytänkande som ger kreativa lösningar. Med deras klokhet och framgångshistoria i ryggen bygger vi ett företag för framtiden.

Klicka här för att göra en intresseanmälan!

No Comments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>